Landvik boligområde

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 18.12.20

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger innenfor eiendommene 88/81 og 88/294. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 18.desember 2020