Rislevig

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 14.01.21

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse gjennom fortetting i tråd med kommuneplanen.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 14.januar 2021