Skotta, Fevik

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.02.21.

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbygging.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 1.februar 2021.