Smith Petersens gate 7 og Henrik Ibsens gate 9

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 02.01.2023

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretnings- og kontorarealer, samt leiligheter i toppetasjen. Dette innebærer en omregulering til forretning/ kontor/bolig.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 2. januar 2023