Vesøya endring - Soloddveien 64

Teknisk utvalg har vedtatt endring av reuleringsplan for Vesøya. 

Formål 

Endringen innebærer tilrettelegging for å etablere basseng på eksisterende terrasse gjennom et bestemmelsesområde, samt endring i reguleringsbestemmelsene og byggegrenser legges inn i plankartet.
Alle dokumenter

Klageadgang

teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 28.06.18