Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fevik skole

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en foreldrerepresentant for hvert trinn, med personlig varamedlem. Foreldrerådet kan ta opp alle saker som gjelder elevenes skolegang og saker som berører samarbeidet skole/hjem.

Foreldrerådets arbeidsutvalg skoleåret 2019/20

  • André Pedersen – leder
  • Anne Kirsten Galteland – nestleder
  • Svein Ivar Trondahl – kasserer
  • Truls Osmundsen – sekretær
  • Erik Trillo – medlem
  • Alexander Madshaven – medlem
  • Kim Solberg – medlem
  • Kristian Melby –medlem
  • Kristine Mathiesen –medlem
  • Torborg Tømte - medlem

FAU-vedtekter

Referater