Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fevik skole

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en foreldrerepresentant for hvert trinn, med personlig varamedlem. Foreldrerådet kan ta opp alle saker som gjelder elevenes skolegang og saker som berører samarbeidet skole/hjem.

Foreldrerådets arbeidsutvalg skoleåret 2020/2021

  • Anne Kirsten Galteland - leder
  • Alexander Madshaven - nestleder
  • Svein Ivar Trondahl - kasserer
  • Sarah Sætra - sekretær
  • Erik Trillo - medlem
  • Kristine Mathiese -  medlem
  • Tore Laukvik - medlem
  • Berit Fjelde - medlem
  • Zynthia V Galdos Del Aquuila - medlem
  • Torborg Tømte - medlem

FAU-vedtekter

Referater