Min skole - foresatt-app

Skolene går i løpet av februar over fra sms-løsning til foresatt-app i Visma Flyt Skole. Det vil bli sendt ut melding via sms til foresatte etterhvert som skolene tar i bruk foresatt-appen.

Min skole - foresatt-app har foreløpig disse hovedfunksjonene, men det vil komme ytterligere funksjonalitet i appen i senere versjoner:

 • Sende og motta meldinger mellom foresatte og skole
 • Foresatte kan registrere fravær på egne barn
 • Foresatte kan få varsler fra skolen om fravær/anmerkninger (dersom denne funksjonen er aktivert på skolen det gjelder)
 • Tilgang til digitale skjemaer via lenke i app-melding

NB - vi minner om at foresatte ikke må sende sensitiv informasjon (for eksempel helseopplysninger) verken i appen eller i sms-meldinger til skolen.

Appen bør fortrinnsvis brukes til kortere beskjeder. Kontakt skolen på telefon, eller avtal et møte, dersom det er behov for å gi informasjon som ikke egner seg i appen.

Forutsetninger for å bruke appen

 • Klikk for stort bildeDu må laste ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Appen heter Min skole - foresatt.
 • Den første gangen du logger inn i appen, må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette en personlig pin-kode.
 • Appen må være klargjort for skolen til barnet ditt - vent med å ta den i bruk til du har fått beskjed fra skolen.

Last ned Min skole - foresatt-appen

Foresatte som ikke har smarttelefon

Sms-løsningen vil bli avviklet i løpet av februar. Foresatte som ikke har smarttelefon, og dermed ikke kan ta i bruk appen, kan logge inn på fullversjonen av Visma Flyt Skole, og sende meldinger til skolen derfra.

Slik bruker du appen

 • Når du har logget inn i appen, velger du hvilket barn det gjelder (dersom du har flere barn som går på skole i Grimstad kommune).
 • Deretter velger du om du skal lese eller sende melding, eller om du vil melde et fravær.
 • Dersom du vil sende melding til skolen, får du mulighet til å velge en eller flere mottakere fra en liste i appen, der du også ser hvilken rolle de har i forhold til barnet ditt. Hvem du kan sende melding til, vil være avhengig av oppsettet som er gjort på skolen. Det kan for eksempel være disse:
  • Kontaktlærer
  • Klassegruppeansvarlige
  • Faglærer
  • SFO-leder (barnetrinn)
  • SFO-gruppeansvarlige (barnetrinn)
 • Når du melder fravær, blir dette registrert rett inn i det skoleadministrative systemet, og blir synlig for både SFO-ansatte og elevens lærere.
 • Benytt fraværsfunksjonen - og ikke meldingsfunksjonen - til å melde fravær. Du kan melde fravær fram til skoledagens slutt for det aktuelle trinnet.

Som foresatt kan du endre på dine egne varslingsinnstillinger, innenfor de mulighetene som den enkelte skole har lagt til rette for. Da må du logge inn i fullversjonen av Visma Flyt Skole, og deretter velge Varslingsinnstillinger på forsiden.

Alle meldinger som blir sendt mellom foresatte og skolen i appen, vil bli lagt på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole, og arkiveres som digital meldingsbok ved slutten av skoleåret.

Se full brukerveiledning for Min skole foresatt-app (PDF, 2 MB) og Visma sin egen informasjonsside for foresatte.

Fant du det du lette etter?