Visma Flyt Skole

Logg inn i Visma Flyt Skole

Skolene i Grimstad bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Foresatt-appen Min Skole

Grimstad kommune bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.
NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Som foresatt kan du kan blant annet bruke appen til kommunikasjon med skolen, melde fravær, svare på spørreskjemaer fra skolen, og sjekke om barnet ditt er sjekket inn/ut på SFO.

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min Skole, og hvordan du bruker den.

Foresattportalen 

Skolene i Grimstad har nå tatt i bruk Foresattportalen. Den finner dere når dere velger Visma Flyt skole. Der kan dere sende søknader om SFO-plass, fravær og redusert betaling. Melding til skolene må fortsatt sendes via Appen. 

Som foresatt kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

I webversjonen kan du:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven.
    Fravær og merknader kan du også se i foresatt-appen.
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Brukerveiledning for foresatte i Visma Flyt Skole (PDF, 694 kB)

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.