Er veien min kommunal?

Kartet viser kommunale veier, private veier, fylkesveier og riksveier.
Endringer i kartet oppdateres jevnlig, enten i forbindelse med med kommunal overtakelse av nye veier eller der det oppdages feil.
Du kan kontakte samferdselsavdelingen v/Tommy Egge, mobil 91 63 84 31