Kontaktinfo

Havnevertene kan kontaktes på
mobil 48 03 98 28 eller VHF kanal 12.