Vinterfortøyning

I sesongen 2023/2024 er det ikke mulig å leie plass på grunn av oppgradering av kaia.

Det har de senere årene blitt populært i bo i egen båt i gjestehavnen, og det er koselig og inkluderende miljø for alle.

Ved fortøyning i vinterhalvåret må båteierne kontakte kommunaltekniske tjenester i Grimstad kommune  for å inngå avtale.