Vinterfortøyning

I sesongen 22/23 er det ikke mulig å leie plass på grunn av oppgradering av kaia.

Det har de senere årene blitt populært i bo i egen båt i gjestehavnen, og det er koselig og inkluderende miljø for alle.

Ved fortøyning i vinterhalvåret må båteierne kontakte kommunaltekniske tjenester i Grimstad kommune  for å inngå avtale.

Kontaktinfo

Vinterfortøyning

Kommunaltekniske tjenester
E-post: Rita Løvendahl
Telefon: 37 25 04 26