Sikkerhet i gjestehavnen

Branninstruks ved båtbrann i gjestehavnen

 • Ring brannvesenet på telefon 110 og fortell hvor båten ligger
   
 • Varsle / banke på båten som brenner, men vær varsom med å entre båten, da det er stor fare for eksplosive gasser og rask varmeutvikling
   
 • Varsle folk i båter i nærheten. Alle omkringliggende båter må flyttes umiddelbart.
  Løs fortøyninger – tau bort båter, selv om det ikke er folk om bord. Båtførere plikter å hjelpe til

   
 • Dra vannslanger bort til den brennende båten. Hjelp til med brannslukking til Brannvesenet kommer.
  Bruk mye vann/kjøling!

   
 • Sikre den brennende båten. Unngå at den brennende båten driver av gårde, og setter fyr på flere båter. Kjøl fortøyningstau med vann – slik at de ikke brenner av, evt. sikre med flere tau
   
 • Informer brannvesenet når de kommer, samt gi assistanse til dem som er rammet av brannen