El-bil - parkering og ladepunkter

Parkering for el-bil

El-biler betaler vanlig takst på alle kommunale parkeringsplasser. 
Se oversikt over kommunale parkeringsplasser

Ladestasjoner for el-bil

Ladestasjonen er av Type2 3 KW

Ladestasjoner i Grimstad

På www.ladestasjoner.no finner du kart og oversikt over de ulike ladestasjonene i Norge.
Oversikten vedlikeholdes av ladestasjoner.no.