El-bil - parkering og ladepunkter

Parkering for el-bil

Fra 1. mars 2020 må el-biler betale vanlig takst på alle offentlige parkeringsplasser. 
Se oversikt over kommunale parkeringsplasser

Ladestasjoner for el-bil

Ladestasjonene finner du i Arresten P-hus - kart Arresten P-hus
Adresse: Arrestplassen 1, 4876 Grimstad.
 
Det er også ladestasjon er Kulturhus-kjelleren: Kulturhuset P-hus
 

Ladestasjoner i Grimstad

På www.ladestasjoner.no finner du kart og oversikt over de ulike ladestasjonene i Norge.
Oversikten vedlikeholdes av ladestasjoner.no.