Elbil-parkering og ladepunkter

Parkering for elbil

Elbiler betaler vanlig takst på alle kommunale parkeringsplasser. 
Se oversikt over kommunale parkeringsplasser

Ladestasjoner for elbil

Ladestasjonene er av Type2 3 KW. Det er Mer AS som leverer tjenesten. Informasjon om hvordan du betaler står på laderne. 

Ladestasjoner i Grimstad

På www.ladestasjoner.no finner du kart og oversikt over de ulike ladestasjonene i Norge.
Oversikten vedlikeholdes av ladestasjoner.no.