Parkering for forflytningshemmede

Dersom du har HC-kort kan du parkere på offentlige parkeringsplasser uten å måtte betale, men husk at HC-kortet skal ligge godt synlig i vinduet.

HC-plasser i Grimstad sentrum

 • Arresten parkeringshus, Pharos vei – 6 plasser
 • Arresten parkeringshus, Jørgen Bangs gate – 10 plasser
 • Groos friluftsområde – 2 plasser
 • Kirkeheia – 1 plass
 • Kulturhuskjelleren – 1 plass
 • Smith Petersens Brygge – 1 plass
 • Sorenskrivergården – 1 plass
 • Skolegaten – 1 plass
 • Storgaten 25 A – 1 plass
 • Torskeholmen – 1 plass
 • Torvet – 2 plasser

Hvem kan få parkeringstillatelse?

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har problemer med å bevege seg til fots, selv over korte avstander og derfor har problemer med å benytte seg av de ordinære parkeringsplassene, kan søke om parkeringstillatelse.

Søknadsskjema

Søknad om HC-plass (DOCX, 279 kB)

Legeerklæring (PDF, 269 kB) må sendes sammen med søknaden.

Søknaden sendes på pr. post til:
Grimstad kommune
Postmottak
Postboks 123
4891 Grimstad

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om parkeringstillatelse.

Hva skjer når jeg har søkt?

Det vil bli gjort et vedtak der det går fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Dette sendes til deg som et brev.

Hvor lenge kan jeg stå parkert med HC-bevis?

Fra 1. januar 2017 kom det en ny forskrift som har bestemmelser for maksimaltid:
§ 64. Bestemmelser om maksimaltid
Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på slike plasser. 
Lenke til parkeringsforskriften.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til helsetjenesten i Grimstad kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.