Skjærgårdsparken i Grimstad

Skjærgårdstjenesten utøver naturoppsyn innenfor kommunens område, og skal blant annet se til at fuglereservatene ikke benyttes i hekkeperioden. 

Skjærgårdstjenesten har også ansvaret for offentlige brygger og strender, og de har ansvaret for renhold av toalettene der. I sommerhalvåret samler de inn en betydelig mengde søppel. 

Skjærgårdstjenesten setter pris på at alle som ferdes i skjærgården gjør sin innsats for at den skal være hyggelig å bruke for alle. 

Renovasjon i skjærgården sommeren 2024

Denne sommeren er det færre søppelkasser i skjærgården enn det tidligere har vært. Vi oppfordrer derfor folk til å ta med seg mest mulig av søppelet hjem, og i alle fall i de tilfeller der det ikke er søppelkasser fra før, eller hvor søppelkassene er fulle. 

Er søppelkassen full? 

  • Ta med deg søppelet ditt hjem. IKKE legg søppel på utsiden av fulle søppelkasser!
  • Gi beskjed om fulle søppelkasser til kommunen via kommunens tjeneste SiFra

Kart

Nedenfor ser du to kart over renovasjonspunktene for sommeren 2024. 

Kart over renovasjonspunkter i Grimstad skjærgården, østlig del - Klikk for stort bilde

 

Kart over renovasjonspunkter i skjærgården, vestlig del - Klikk for stort bilde

Fartsregler

Det er forbudt å ferdes med maskindrevne fartøy eller seilfartøy (inkludert seilbrett) innenfor merkebøyer ved offentlige badeplasser. Det er heller ikke tillatt å ankre opp innenfor merkebøyene, eller å fortøye i de. 

Denne sommeren har kommunen satt opp gule badebøyer på følgende steder: 

  • Groos
  • Bystranda
  • Marivoll
  • Hauslandssanden
  • Storesand

Vi minner om at alle fartøy, uansett størrelse eller fremdriftsmiddel, som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, ikke skal gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/timen), og vise særlig aktsomhet. Fartsbegrensningen og aktsomhetskravet gjelder uansett om badeplassen er oppmerka eller ikke.

Fartsforskrift

Her kan du lese mer om hva som gjelder for fritidsfartøy som ferdes i Grimstad kommunes sjøområder: 

Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Grimstad kommune