Arbeidsvarsling

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Arbeidsvarslingsskjema Grimstad kommune (XLSX, 385 kB)

Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, legges ved.

Utfylling av arbeidsvarslingsskjemaet skal være iht håndbok N301 - Arbeid på og ved veg, og kursbevis er påkrevet. Gravesøknadsnummer/-referanse skrives i feltet "Arbeid som skal utføres", ark Risikovurdering, dersom aktuelt.

I forbindelse med gravesøknad via Ledningsportalen.no , er det også mulig å levere arbeidsvarslingen samtidig. Da saksbehandles dette i ledningsportalen, og svares ut samtidig med gravesøknaden.

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes som vedlegg i e-post til Grimstad kommune, Postmottak@grimstad.kommune.no. E-posten kan med fordel inneholde en forklaring til søknaden, og kopimottakerfeltet fylles ut med: lars.marius.ytterstad@grimstad.kommune.no.

Kontaktinfo

Samferdselsavdelingen v/
Lars Marius Ytterstad
Telefon: 37 25 04 04
Mobil: 90 75 71 49