Gravetillatelse

Hvem kan søke om gravetillatelse?

Det er krav om at man må være godkjent entreprenør for å søke om gravetillatelse.
Kommunen kan søke erstatning ved mislighold, og fremtidige gravetillatelser vil ikke bli gitt.

Alt arbeid på offentlig vei skal varsles iht. Statens vegvesens håndbok N301.

Hvordan søker jeg om gravetillatelse i kommunal vei?

Grimstad kommune har inngått avtale med Geomatikk om å registrere alle gravesøknader, og formidle kommunens krav og gravetillatelser.

Krav til garantitid

Grimstad kommune viser til Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. - også kalt "ledningsforskriften".

Forskriften har vært gyldig siden 1.1.2018 og Grimstad kommune anstrenger seg for at denne skal følges i kommunen. Slik at særlig § 5 vil gjelde for vilkårene som stilles til overdekning, og § 18 sier noe om hvilke garantier som kan kreves i det enkelte tilfelle.

Forskriftens virkeområde gjelder over, under, langs eller nærmere enn 3 meter fra vegkanten. Derfor gjelder den for luftstrekk også, slik at det må søkes til vegholder om luftstrekk.
Denne type søknader kan også rettes til kommunen via Ledningsportalen.no

Reglement