Gravetillatelse

Hvem kan søke om gravetillatelse?

Det er krav om at man må være godkjent entreprenør for å søke om gravetillatelse.

Kommunen kan søke erstatning ved mislighold og fremtidige gravetillatelser vil ikke bli gitt.

Alt arbeid på offentlig veg skal varsles iht Statens vegvesens håndbok 051.
Skjema sendes Grimstad kommunes samferdselsavdeling, ved varsling på kommunal veg.
Skjema sendes Statens vegvesen, ved varsling på riks- og fylkesveg.

Hvordan søker jeg om gravetillatelse i kommunal vei?

Grimstad kommune har inngått avtale med Geomatikk om å registrere alle gravesøknader, og formidle kommunens krav og gravetillatelser.

Krav til garantitid

Kommunen krever en garantitid på 2 år fra ferdigbefaringen, for å kunne holde entreprenøren økonomisk ansvarlig for graveskaden.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Samferdselsavdelingen v/
E-post: Lars Marius Ytterstad
Telefon: 37 25 04 04 
Mobil: 907 57 149