Veilys

Feil med veilys?

Feil med veilys kan meldes til kommunen via SiFra.

Lenke til SiFra

Alternativt kan du ringe til sentralbordet, som sender e-post for å videreformidle beskjeden.

Når vedlikeholdes veilysene?

Vedlikeholdsrunder blir holdt 4 ganger i året; i februar, mai, september, og desember. Vedlikeholdet gjennomføres i første halvdel av måneden, og for eksempel ordinære utskiftninger av lyspærer samles opp til disse rundene.

Dersom hele strekninger med lysanlegg er mørklagt, skal dette utbedres fortløpende.

Veilysnormal

Veilysnormalen skal legges til grunn for planlegging, bygging og utførelse av alt arbeid på nye og eksisterende veilysanlegg som kommunen eier og/eller drifter, samt for planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold. Dette omfatter gang- og sykkelveier, gater og plasser, offentlige gang- og sykkelveier, turveier/lysløyper og øvrige veier som kommunen har drift og vedlikeholdsansvar for.
 
Grimstad kommune deltar i et samarbeidsprosjekt med de øvrige kommunene i Østre Agder om en felles veilysnormal. Veilysnormalen ligger på nettsidene til Østre Agder.