Fakturering kommunale avgifter mai 2024

Viktig informasjon til våre innbyggere.

Grimstad kommune har nylig gjort en endring i faktureringssystemet for kommunale eiendomsgebyr. 

Vår tidligere leverandør har avsluttet driften av systemet vi og enkelte andre kommuner har benyttet frem til i dag. Som følge av dette er det besluttet at alle kommuner i IKT-Agder-samarbeidet heretter skal benytte samme faktureringssystem. 

Dette systemet innføres i disse dager i Grimstad kommune.

De første fakturaene fra nytt system er eller blir sendt ut til våre innbyggere i første halvdel av mai.

Målet vårt er å samle alle kommunale eiendomsgebyr på én og samme faktura, men det kan i en overgangsperiode forekomme at noen fortsatt mottar to.

Informasjon om skattesatsene for 2024 finner du på nettsiden om Eiendomsskatt i Grimstad

For spørsmål eller mer informasjon, vennligst send en e-post til: gebyr@grimstad.kommune.no