Inviterer til kurs for å fremme bedre samarbeid i familier

«Jeg er så lei av å kjefte og mase om at….» Høres denne setningen kjent ut? Kanskje kan et PMTO-kurs være noe for deg? 

Grimstad familiesenter starter opp et nytt PMTO-kurs om kort tid. Om du har opplevd samarbeidsproblemer med barna dine over tid, så kan kanskje dette kurset være noe for deg. 

Kurset gir deg målrettet veiledning ukentlig over 12 uker. Deltakerne skal trene på alternative måter å møte barnet på. Målet er å fremme trivsel og samarbeid i familien.

Kurset starter opp onsdag 6. mars klokken 08.30–11.00. Kurset blir holdt på Dømmesmoen. Det er PMTO-terapeutene Stine Andreassen og Renate Gruben som er kursholdere. 

Du finner mer informasjon om PMTO på kommunens nettsider.

Påmelding og evt. spørsmål kan du rette til Renate Gruben. 

E-post: renate.gruben@grimstad.kommune.no  
Telefon: 48 25 79 00

Påmeldingsfrist: 26. februar