PMTO - foreldreveiledning

 «Parent Management Traning-Oregon (PMTO) er en veiledningsmetode der målet er at barn og voksne kan gjenopprette en positiv relasjon slik at negative mønster brytes og positivt samspill fremmes. PMTO er et tilbud ved Familiesenteret.

Nytt PMTO-kurs starter opp 6. mars

Sted: Dømmesmoen

Tidspunkt: onsdager 08.30–11.00

Har du spørsmål? 

E-post: renate.gruben@grimstad.kommune.no  

Telefon: 48 25 79 00

Du finner mer informasjon på følgende nettsider: