Agder Europakontor etableres i Brussel

Foreningen Agder Europakontor etableres nå av Grimstad kommune, sammen med Kristiansand kommune, Arendal kommune, Agder fylkeskommune,  og Universitetet i Agder. Målet er å styrke regionens internasjonale forsknings- og innovasjonssamarbeid sammen med utenlandske investeringer og bedriftsetableringer.

Det er Agder Fylkeskommune som melder om dette i en pressemelding. 

Agder Europakontor skal holde til i Brussel.

– Agder Europakontor skal bidra til verdiskaping gjennom økt uttelling i EU-prosjekter og andre europeiske finansieringsordninger. Europakontoret skal også bidra til at Agders næringsliv utvikler konkurransedyktige produkter og tjenester som fremmer det grønne skiftet, øker sysselsettingen og bedrer levekårene, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Tre medarbeidere

– UiA deltar som et ledd i en langsiktig vedtatt strategi for å styrke vårt gjennomslag i de store EU-fondene og posisjonere Agder som en foretrukken forsknings- og innovasjonspartner, sier Ann Camilla Krogh, forsknings- og innovasjonsdirektør på UiA og leder av interimstyret.

I pressemeldingen står det at det skal ansettes en daglig leder og to medarbeidere som snart skal være på plass i Brussel.

Fra venstre Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen, ordfører Mathias Bernander i Kristiansand kommune, ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune, fylkesordfører i Agder fylkeskommune, Arne Thomassen og Grimstad-ordfører Beate Skretting står på kaia på Tyholmen, med sjøen  og Tromøysund i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeAgder Europakontor er nå etablert. På bildet ser vi fra venstre: Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen, ordfører Mathias Bernander i Kristiansand kommune, ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune, fylkesordfører i Agder fylkeskommune, Arne Thomassen og Grimstad-ordfører Beate Skretting. Hans Birger Nilsen

–De vil samarbeide tett med internasjonale rådgivere i kommunene, fylkeskommunen, på universitetet og i og de store næringsklyngene. Sammen vil de danne en god rigg for å gjøre Agder mer synlig i Europa, sier Krogh.

Gleder seg over satsingen

Stifterne går inn med til sammen fem millioner kroner i 2024, med Agder fylkeskommune som den største bidragsyteren. Sørlandet kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond går også inn med midler til utvikling av kontoret i årene framover.

–Det er kommunene, Agder fylkeskommune og UiA som drar i gang prosjektet, men vi håper at flere vil melde seg og være med på Europasatsingen. Her er det plass til offentlig sektor og til større forsknings- og utviklingsmiljøer i privat sektor, sier Krogh i pressemeldingen. 

Ordfører Beate Skretting syns det er spennende at Grimstad kommune skal være med i denne satsingen. 

– Jeg er glad for at vi nå får opp igjen et Europakontor i vår region, og for at kommunestyret i Grimstad har vedtatt å være med på denne satsningen. Jeg tror det vil være positivt for utviklingen av regionen vår fremover, sier hun.