Energisjekk - finn ut hvor mye du kan spare

Grimstad kommune har fokus på energieffektivitet, og oppfordrer nå alle innbyggere til å ta en grundig gjennomgang av energiforbruket i hjemmet sitt. 

En sjekk kan du enkelt gjøre gjennom nettsiden energiportalen.no, og det beste av alt, det er helt gratis. Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune for Grimstad kommune. 

Gjennom bruk av Energiportalen får du ikke bare en oversikt over boligens nåværende energiforbruk, spesifisert for oppvarming, varmtvann og belysning, men du får også tips om hvor det er mulig å spare energi. 

Siden oppvarming og varmtvann utgjør den største delen av energiforbruket i hjemmet, er det her det er mest å hente når det kommer til besparelser. Energiportalen tilbyr en enkel løsning for å få oversikt over energibruken i boligen din og gir deg konkrete tips til tiltak som kan redusere forbruket.

Egne data

På nettsiden kan du enkelt søke opp adressen på boligen din, og så får du en foreløpig oversikt over energibruken i boligen din, estimert i kilowattimer (kWh), samt en oversikt over kostnadene og CO2-utslippet.

Du kan også legge inn egne data, for å få et mer presist resultat. Legg inn informasjon om eventuelle oppgraderinger som etterisolering, nye vinduer eller installasjon av varmepumpe. Jo mer nøyaktig informasjon du legger inn, desto bedre blir analysen.

Bærekraft og økonomi

Hele poenget med Energiportalen er å gjøre deg mer bevisst på hvordan du bruker energi i hjemmet ditt. Dette gir deg et godt grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som gir mest effekt i din bolig, samtidig som du får informasjon om lokale og nasjonale støtteordninger, samt oversikt over autoriserte produktleverandører og mesterbedrifter i nærheten.

Når du vurderer energitiltak, kan du også se kostnadene i forhold til nytten. Energiportalen gir deg en pekepinn på hvor mye du kan spare i energikostnader per år, slik at du kan sammenligne dette med investeringskostnadene. Med stadig økende strømpriser blir besparelsen desto viktigere, og investeringen kan betale seg raskere enn du tror.

Nettsiden energiportalen.no

Spørsmål om kampanjen kan rettes til:

Klima- og miljørådgiver Per Ketil Omholt. 
Telefon: 95 72 92 69 
E-post: per.ketil.omholt@grimstad.kommune.no