Faktura for kommunale eiendomsgebyrer er forsinket

Faktura for 1. termin for kommunale eiendomsgebyrer er dessverre noe forsinket. Vi regner med at faktura blir sendt ut i løpet av uken. Forfallsdato vil bli tilsvarende forskjøvet, og vi beklager de problemer dette eventuelt måtte medføre.