Faktura for kommunale eiendomsgebyrer er forsinket