Fortsetter ordningen med å gi barn og unge gratis inngang til svømmehallen

Det siste året har barn og unge i alderen 0–15 år hatt gratis inngang til svømmehallen. Tilbudet har blitt godt mottatt, og nå fortsetter ordningen. 

Politikerne bestemte nylig at tilbudet om gratis adgang til svømmehallen for barn og unge i alderen 0–15 år skal videreføres.  Tilbudet vil nå gjelde ut 2025. 

Ordningen har vært svært populær, og mange barn og deres foreldre og foresatte har benyttet seg av tilbudet. Ordningen har vært for barn og unge i alderen 0-15 år, som bor eller går i barnehage/skole i Grimstad kommune. En forelder eller foresatt får også gratis inngang i følge med barnet sitt.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Grimstad svømmehall.