Hvorfor blir elgkalvene våre syke og dør?

Prosjektet Elgkalven Trampe skal finne ut hvorfor elgkalvene blir syke og dør. Meld fra dersom du ser en syk eller nylig død elgkalv.

Det siste tiåret har mange varslet om at antallet elgkalver synker og at de gjenværende elgkalvene er små og i dårlig kondisjon. Sommeren 2023 ble det rapportert om funn av syke og døde elgkalver fra mange områder, blant annet i Agder, Østfold og Fosen i Trøndelag, uten at man vet hva som er problemet. 

Skal undersøke elgkalvene

Prosjektet Elgkalven Trampe har som mål å få gjort grundige undersøkelser av elgkalver som blir funnet alvorlig syke og avlivet eller blir funnet nylig døde. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Froland kommune og Norges jeger- og fiskerforbund. Det er etablert et nettverk av feltkontakter i disse fylkene. Når disse blir kontaktet om observerte elgkalver, har de muligheten til å dra ut og undersøke dyret. Om det er fornuftig, vil de kjøre elgkalv-kadaveret inn til Veterinærinstituttet til obduksjon og prøvetaking. De har også mulighet til å selv gjøre undersøkelser og ta ut prøver.

Meld fra hvis du ser noe

Syk elgkalv

Om du kommer over en syk elgkalv skal du ta kontakt med den lokale viltforvaltningen gjennom politiet på tlf. 02800. Den lokale viltforvaltningen kan da vurdere om Trampe-kontaktene skal involveres. 

Nylig død elgkalv

Om du finner en nylig død elgkalv kan du selv ringe en av Trampe-kontaktene i nærområdet. Se liste over kontaktpersoner på prosjektnettsidene.

Mer informasjon:

Kontaktpersoner

Kontaktperson Veterinærinstituttet: 
Bjørnar Ytrehus
Telefon: 97 64 14 31
E-post: bjornar.ytrehus@vetinst.no

Lokal kontaktperson Grimstad kommune:
Karl Christian Langevoll, Fagansvarlig skogbruk
Telefon: 47 85 31 83
E-post: karl.christian.langevoll@grimstad.kommune.no