Kjøkkentjenesten er årets lærebedrift i Agder

Grimstad kommune, avdeling kjøkkentjenesten, fikk torsdag det synlige beviset på at de er “Årets lærebedrift i Agder 2023”. 

Avdelingsleder Kenneth Johannessen og teamleder Janne Dikkanen ved Grimstad kommune, avdeling kjøkkentjenesten mottar prisen Årets lærebedrift i Agder 2023. På bildet står de på scenen sammen med Dagfinn Svanøe (nestleder Y-nemnda) og Anne Klepsland Simonsen (leder Y-nemnda). De representerer LO og NHO. - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Kenneth Johannessen (nummer tre fra venstre) og teamleder Janne Dikkanen (t.h.)ved Grimstad kommune, avdeling kjøkkentjenesten mottok nylig prisen Årets lærebedrift i Agder 2023. På bildet står de sammen med Dagfinn Svanøe (nestleder Y-nemnda) og Anne Klepsland Simonsen (leder Y-nemnda). De representerer LO og NHO. Kaja Terese Nilsen

– Vi i kjøkkentjenesten er stolte og ydmyke over å ha blitt tildelt en slik pris. Å bli lagt merke til og verdsatt for arbeidet som gjøres er viktig- både som lærling og lærebedrift. En slik annerkjennelse betyr at vi gjør noe riktig, og er en stor inspirasjonskilde til det videre arbeidet, sier Kenneth Johannessen, som er avdelingsleder i kjøkkentjenesten.  

Det er Yrkesopplæringnemnda i Agder fylkeskommune som deler ut prisen. I sin begrunnelse skriver de følgende om Kjøkkentjenesten: 

«Kjøkkentjenesten har per dags dato fem aktive lærekontrakter i Ernæringskokkfaget. Av dette er det to første års-, og tre andreårslærlinger. Kjøkkentjenesten jobber systematisk i opplæringen av sine lærlinger. De jobber svært aktivt med kompetanseheving av alle ansatte. I tillegg til dagskurs/småkurs, har de også gode ordninger for dem som ønsker videreutdanning innenfor fagfeltet. Kjøkkentjenesten sier alltid ja til utplassering fra skole, og gjerne flere elever samtidig. Kjøkkentjenesten har også tidligere arrangert restaurantkvelder for beboere i samarbeid med elever og lærlinger fra videregående skole. I tillegg har kjøkkentjenesten hvert år utplassert 2-3 elever fra UCLL (University of applied sciences) Leuven, Belgia. Kjøkkentjenesten er opptatt av å gi lærlingene en trygg overgang fra skole til arbeidslivet, samtidig som de læres opp i arbeidslivets «spilleregler». 

Det var avdelingsleder Kenneth Johannessen som tok imot prisen torsdag. Han sier at arbeidet med lærlinger i stor grad handler om å gi de unge en trygg og positiv opplevelse av arbeidslivet. 

– Vi jobber aktivt sammen med skole, opplæringskontor og fylket for å kunne legge best mulig til rette for våre lærlinger. Videre jobber vi aktivt med å rekruttere skoleelever tidlig gjennom utplassering. Ofte er læreplasser en skoleelev sitt første møte med arbeidslivet. Derfor er vi opptatt av å skape trygge rammer for våre lærlinger, sier han.