København kommune lærer av Grimstad kommune

I mars i år hadde Kvalifiseringstjenesten besøk av danske forskere og representanter fra København kommune. De ønsket å lære mer om hvordan Grimstad kommune jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll.

Etter besøket har de danske forskerne konkludert med at det er behov for helhetlige løsninger i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Forskerne skriver derfor i sin anbefaling til København kommune at man bør vurdere en utrulling av Prosjekt Frihet på flere forskjellige arenaer i København.

Prosjekt Frihet er et undervisningsmateriell utviklet ved Kvalifiseringstjenesten i Grimstad, og brukes i dag i cirka 80 andre kommuner i Norge. Prosjekt Frihet er det eneste tiltaket som jobber systematisk med forebygging av negativ sosial kontroll blant ungdom og voksne gjennom skole.

De danske forskerne anbefaler nå at København kommune får oversatt undervisningsmaterialet til dansk, og de ønsker at kommunen skal kurse relevante danske fagpersoner, slik at de er rustet til å gjennomføre en liknende undervisning i København, som det for eksempel Grimstad kommune har gjennomført her.  

Avdelingsleder i flyktningtjenesten her i Grimstad, Linn Iren Engemyr Knutsen, er stolt over at de danske forskerne og København kommune nå ser til Grimstad. 

- Det er en stor anerkjennelse av vårt arbeid og Prosjekt Frihet at dette foreslås til bruk i København. Forebygging av negativ sosial kontroll er svært viktig, og vi er veldig glade hvis det arbeidet vi har gjort gjennom utviklingen av Prosjekt Frihet kan bli verdifullt for flere, sier hun. 

Les mer om prosjektet på nettsiden til prosjekt frihet

Les også forskernes rapport