Nyheter - arkiv 2016
Publisert 10.01.2017

BDO presenterer kl 16 i dag sin rapport om kjøp  av helsetjenester i Grimstad kommune for kommunestyret.   Lenke til web-TV.

Publisert 28.12.2016

Fra nyttår skjer en del endringer i regelverket for parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Dette innebærer blant annet lik kontrollavgift uavhengig av parkeringsplass, og felles regler for når du kan få avgift - uansett hvor i landet du befinner deg.

Publisert 05.12.2016

Undersøkelsen fra BDO om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune er nå offentliggjort under utvalgets møteinnkalling på nett. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget onsdag 7. desember. Rådmannen vil møte i kontrollutvalget og svare på eventuelle spørsmål og gi kommentarer under behandlingen av saken i utvalget. 

Publisert 02.12.2016

Kultur- og miljøutvalget vedtok i sitt møte 24.august at årets kulturpris skal tildeles Grimstad Turn- og Idrettsforening for deres store engasjement for et godt idrettstilbud til barn og unge. Prisen vil bli delt ut på GTIF’s tradisjonelle juleoppvisning i Iglandhallen søndag 4. desember kl 11 av varaordfører Per Svenningsen og leder av Kultur- og miljøutvalget Rafik Ben A. Rajili.

Publisert 02.12.2016
Byhaven - navnekonkurranse.JPG

Navnet på den parken som skal anlegges ved det nye biblioteket er nå bestemt, og navnet er "Byhaven". Det kom inn 63 forskjellige forslag til navn, og det var Linn Kristine Kvammen som kom med forslaget om at parken skal hete Byhaven. Både navnet på parken og vinneren av navnekonkurransen ble offentliggjort ved grunnsteinsnedleggelsen til det nye biblioteket lørdag 26. november. 

Publisert 21.11.2016

Det kan nå søkes om midler til tiltak for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Søknadsfrist er fredag 2. desember 2016.

Publisert 17.11.2016
IA-pris renholdere i grimstad kommune 2016.jpg

IA-prisen deles ut av IA-rådet i Aust-Agder og hensikten med prisen er å stimulere arbeidslivet til innsats i IA-arbeidet (inkluderende arbeidsliv). Prisen skal stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, og inspirere enda flere til å inngå samarbeidsavtale om IA. Arbeidsplassen er hovedarena for et inkluderende arbeidsliv.

Publisert 07.10.2016

Kontrollutvalget i Grimstad kommune har gitt BDO AS i oppdrag å kartlegge kommunens håndtering av kjøp av helsetjenester. Undersøkelsen ledes av Erling Grimstad. BDO ønsker å komme i kontakt med personer som har informasjon av betydning for undersøkelsen.

Publisert 28.09.2016

Kultur- og miljøutvalget vedtok i møte 21. september å sende forslag til Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 på høring. Høringsfristen er 6. november 2016.

Publisert 06.09.2016

Fristen for å søke om spillemidler er for Grimstad kommune satt til 1. oktober 2016. Alle søknader om spillemidler sendes elektronisk, og søknadsskjema finner en på nettsiden www.idrettsanlegg.no. På siden finner en også aktuelle bestemmelser for spillemiddelordningen.

Fant du det du lette etter?