På jakt etter nye meddommere

Grimstad kommune skal velge nye meddommere for perioden 2025 til og med 2028. Kanskje er du en av dem? 

Vi ønsker helt vanlige mennesker som ønsker å være med å ta avgjørelser i rettsaker for perioden 2025-2028. Vi ønsker mangfold blant våre meddommere, og derfor oppfordrer vi kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Vi trenger stemmer fra alle samfunnslag.  

Tingretten og lagmannsretten

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingretten og lagmannsretten, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. 

Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. 

Kriterier

For å bli meddommer må du være over 21 år, og under 70 år ved valgperiodens start. Du må ikke være fradømt stemmeretten, og du må ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene. 

Du må være folkeregistrert i Grimstad kommune på valgdagen, og du må være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått oppført i folkeregisteret som bosatt i landet de tre siste årene før valgdagen. 

Du må også ha tilstrekkelige norskkunnskaper. 

Honorar

Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt. Du har også krav på økonomisk kompensasjon etter hva slags type meddommer du er. 

Mer informasjon

Ønsker du å bli meddommer kan du gå inn på nettsiden om meddommere på Grimstad kommunes nettside, for å registrere din interesse. På denne nettsiden finner du også en video, og en lenke til mer informasjon.