Ungdommen la siste hånd på verket før åpningen

Torsdag 16. november er det offisiell åpning av et nytt kvalifiseringstilbud for unge som står utenfor skole- og arbeidslivet i Grimstad. Nylig var flere ungdommer invitert til å male skiltet til det som skal bli Grimstad ungdomsHub. 

– Dette stedet skal jo være for oss unge, så da er det veldig bra at vi også blir  involvert i arbeidet med å opprette Huben, sier Pluto Rosalinda Myhre, som går andreåret på dramalinjen på Dahlske videregående skole, men som også sitter i ungdomsrådet i Grimstad.

Sammen med både ungdomsrådet og klassen sin, har hun fått være med på å komme med innspill til hva Grimstad ungdomsHub burde inneholde, hvilke farger bygget burde ha, og også hvordan skiltet til Huben burde se ut. Nylig var hun på plass i Grooseveien for å være med å male skiltet sammen med flere andre unge, samt sammen med bilde- og street art-kunstneren Arne Wilhelm Tellefsen. 

Solid samarbeid

Arne Wilhelm Tellefsen viser ungdommen hvordan de skal bruke spray-malingen, på skiltet. Ungdommene står bak og ser på. - Klikk for stort bildeBilde- og street art-kunstneren Arne Wilhelm Tellefsen viser ungdommen hvordan de skal bruke spray-malingen.

Grimstad ungdomsHub skal være et sted for dem som står utenfor skole- og arbeidslivet, men som ønsker hjelp til å komme tilbake. Huben har fått et eget hus i Grooseveien, rett ved både Drottningborg ungdomsskole og Blå kors videregående skole. 

– Aktiviteter og tjenester som tilbys på ungdomsHuben er et resultat av samarbeidet mellom Agder fylkeskommune, NAV Grimstad og Grimstad kommune. Vi vil møte ungdommene der de er. Målet er at det skal være et lavterskeltilbud med stor takhøyde, mye raushet og trygghet, sier Kari Veggeland, som er prosjektkoordinator i Agder fylkeskommune.

Tiltaket retter seg mot unge mellom 16 og 29 år. Grimstad ungdomsHub skal være en sosial møteplass, hvor ungdommen også skal få opplæring og formidling til arbeidspraksis. 

Tilrettelegging

Tiltaket inngår i satsingen i regionen for å forebygge utenforskap og bedre levekårene. I den forbindelse er det viktig at flere gjennomfører videregående opplæring. Agder fylkeskommune har som mål at minst ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. For å nå dette målet må 250 flere ungdommer i Agder fullføre videregående opplæring hvert år. 

– Vi arbeider for at alle ungdommer skal lykkes, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune. 

I Grimstad står i dag nesten en av fem (18 prosent) i alderen 18-29 år utenfor jobb eller skole. Det tilsvarer så mye som rett under 700 unge mennesker. 

– Vi skal fange opp disse menneskene og gi dem den hjelpen de trenger for å lykkes på veien mot arbeid eller utdanning. Når vi kartlegger og finner ut hva de har behov for, så har vi ressursene rundt til å lage en mer helhetlig, koordinert oppfølging. Vi må finne ut hvilket løp personen trenger for å lykkes, sier prosjektleder i NAV Grimstad, Erling Frydenlund. 

Mange sliter

Pluto Rosalinda Myhre står foran skiltet som de har malt blått. Noen av de andre deltakerne står bak skiltet og prater.  - Klikk for stort bildePluto Rosalinda Myhre mener at det er mange ungdommer i dag som vil få glede av Grimstad ungdomsHub. Dagens skole er ikke for alle mener hun og derfor er et tilbud som Huben så viktig.

Pluto Rosalinda Myhre er en av mange som har slitt på skolen. Hun har både ADHD, dysleksi, og i tillegg har hun slitt en del med det sosiale, noe som har ført til at hun til tider var lite i timene på skolen. Hun ser at det er mange som sliter på samme måte, og som har et reelt behov for et sted som Grimstad ungdomsHub.

– Jeg merker at det er flere og flere som sliter på skolen. Mange snakker om å droppe ut, og at de ikke klarer mer, det er rett og slett for mye. Skolen i dag er bygd opp for dem som er gode på å pugge, gode på prøver, og gode på det å være i klasserommet. De som ikke er innenfor den nevnte spesifikke boksen sliter, de faller fort utenfor. For meg som har ADHD har det vært tøft å være i et klasserom med veldig mange andre folk. Skolen er ikke bygd for folk som meg, og det er mange som meg. Jeg er derfor glad for at vi nå får denne ungdomsHuben, her er de opptatt av tilrettelegging, og de ønsker å gi alle mulighet til å ta høyere utdanning, eller hjelpe dem ut i jobb, selv om de ikke passer inn i den typiske skole-boksen. Dette vil bli et veldig bra sted for mange, sier hun. 

Erling Frydenlund er i alle fall helt klar på at disse ungdommene er viktige, og at de trengs i fremtiden. Han syns at tallet på ungdom i alderen 18-29 år i Grimstad, som står utenfor jobb- eller arbeidslivet (altså nesten 700) er altfor høyt.

– Vi trenger alle mann på dekk i fremtiden. Det blir flere eldre, og færre unge i samfunnet vårt, så vi trenger at alle har en verdi og er en ressurs. Vi må bare hjelpe dem til å få den veiledningen og hjelpen de trenger for å ta stegene videre, sier han.

Gjenbruk

Bygget til Grimstad ungdomsHub, som altså ligger i Grooseveien, har gått igjennom en liten forvandling den siste tiden. Vegger i bygget har blitt malt, det er bygget litt om, og bruktmøbler fra flere ulike kanter er hentet inn. 

– Ungdommen var opptatt av gjenbruk da vi pratet med dem, og det syns jo også vi er fantastisk. Det har vært viktig for oss at ungdommens stemme har blitt hørt i arbeidet med å opprette Huben, og vi syns jo det har blitt veldig bra her, sier Erling Frydenlund. 

Bygget på 500 kvadratmeter skal i tillegg til klasserom, oppholdsrom, gamingrom og stillerom, ha tilknyttet tjenester som Jobbsentralen, Nav og psykiske helsetjenester.

For og av ungdommen

Åpningen av Grimstad ungdomsHub er torsdag 16. november, og da skal også skiltet til Huben avdukes. Bilde- og street art-kunstneren Arne Wilhelm Tellefsen har fått i oppdrag å lage skiltet til Huben og han storkoste seg med prosjektet hvor han også fikk god drahjelp fra unge fra ungdomsrådet og Blå Kors videregående skole.

– De beste kunstprosjektene jeg har laget i mitt liv har jeg laget i samarbeid med de som skal forholde seg til verket. At ungdommen blir involvert i dette prosjektet syns jeg er veldig bra, og veldig viktig. Det er jo de som skal bruke Huben, sier han. 

Han har tro på prosjektet, og det har også Pluto Rosalinda Myhre.

– Politikere prater og prater om at noe bør gjøres med utenforskap, men det blir ofte bare med pratingen. Her har de virkelig tatt tak, de har fått godkjenning, midler, gjort en skikkelig god jobb, og nå er ungdomsHuben snart klar. Jeg tror dette blir et veldig bra tilbud, dette kommer til å bli et viktig sted for mange, avslutter hun.