Utvider tilbudet med gratis parkering i Arresten

Ordningen med gratis parkering i Arresten blir forlenget og gjelder nå til og med søndag.

Årsaken er at det fremdeles jobbes med å rydde veier, fortau og gang- og sykkelveier for snø.  
Vi oppfordrer dermed fremdeles alle som kan til å unngå gateparkering, for å gjøre det mulig for brøytemannskap å komme enkelt frem, uten hindring fra biler.