Vanningsrestriksjoner på jordbruksvanning

På grunn av ekstremt høyt vannforbruk, er det utfordringer med å opprettholde trykket hos enkelte abonnenter og fylling av høydebassengene.

Det er derfor innført vanningsrestriksjoner på jordbruksvanningen, og det er nå kun tillatt med jordbruksvanning fra kl 22-07.

Les mer om restriksjonene på denne siden