Vil gi ekstra økonomisk støtte til organisasjoner som arbeider for mennesker i en vanskelig situasjon

Årlig deler Helse- og omsorgsutvalget i Grimstad ut 300 000 kroner til frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon. I år vil de gi 150 000 kroner ekstra, og de skal brukes til støtte i forbindelse med julen 2023.

Kommunestyret har vurdert at den økonomiske situasjonen tilsier at det er behov for å tildele ekstraordinær støtte til lag og foreninger som jobber for mennesker i en vanskelig livssituasjon, for julen 2023. Støtten tildeles på lik måte som den ordinære tildelingen, og med to unntak vil retningslinjene for denne stønadsordningen benyttes. Retningslinjens punkt 5 om at søknader «behandles en gang årlig med søknadsfrist 1. mars» og retningslinjens punkt 6 om at «maksimal støtte til en og samme forening er kr. 50.000 per kalenderår», fravikes i denne ekstraordinære tildelingen.

Den økonomiske situasjonen har ført til at det er mange flere mennesker som sliter økonomisk. Det er rapportert om mange flere som oppsøker NAV og frivillige lag og foreninger for å få hjelp, blant annet til mat. 

Helse- og omsorgsutvalget deler som kjent årlig ut 300 000 kroner til frivillige lag og foreninger som arbeider med mennesker i en vanskelig livssituasjon. Nå økes altså denne summen, og lag og foreninger kan søke om støtte til å kunne hjelpe de som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten skal deles ut i forbindelse med julen. 

Søknadsskjema med retningslinjene ligger nederst i denne saken. 

Søknadsfrist er 14. november. 

Søknadsskjema (PDF, 213 kB)