Barnehage - rapporter og utredninger

Resultater fra foreldreundersøkeler

Resultater fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Deler av resultatene publiseres på barnehagefakta.no.
Data fra Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning.