Gitmark Vessøya

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 05.01.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for tre nye eneboliger med ny adkomstvei via fv. 50.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 5. januar 2020