Gitmark Vessøya

Formål

Hensikten med planen er å legge til rette for tre nye eneboliger.

Klageadgang

Kommunedirektørens vedtak om endring kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse.

Klage framsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:

Klagefrist

Fristen for å klage er 3 uker etter kunngjort vedtak.