Skjevika Syd

Vedtatt planendring. Klagefrist er 01.08.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbygging. Endringen består blant annet i justering av bygningshøyder, byggegrenser, parkeringskrav og endret plassering av trafo/renovasjon og interne adkomster/veier.

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 1.august 2020