Skjeviga Syd

Vedtatt planendring. Klagefrist er 19.12.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbygging. Den siste planendringen består i hovedsak i tilføring av en bestemmelse om at det tillates at balkonger utkrages over frisiktsone i byggeområde Bk4.1, samt mindre tilpassinger til eiendomsgrenser.

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 19.desember 2020.