Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS (tidligere Grimstad Eiendomsutvikling AS)

Styret i Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS

  • Styreleder Nicolai Jarlsby
  • Styremedlemmer: Heidi Ekrem, Einar Johnsen, Hilde T. Røinås og Marius Hauland Næss
  • Varamedlemmer: Tore Møster og Arnhild Bråstad

Kontaktperson
Styreleder Nicolai Jarlsby
Mobil: 91 62 79 40

Vedtekter

Forretningsplan

Styreinstruks

Protokoller

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Historiske dokumenter
Grimstad Eiendomsutvikling AS

Vedtekter og styreinstruks

Forretningsplan