eInnsyn: Ny løsning for politisk møtekalender og postliste

I september 2022 startet et prosjekt for ny løsning for politisk møtekalender og postliste for kommunene i IKT Agder-samarbeidet. Løsningen heter eInnsyn. Arendal kommune har vært pilot for eInnsyn i samarbeidet, og tok løsningen i bruk i 2021. 

Hva er eInnsyn?

eInnsyn er en nasjonal fellesløsning som gir ansatte og innbyggere mulighet til å søke i politisk møtekalender. Løsningen skal etter hvert også tas i bruk for postlisten, med mulighet for søk og innsyn i dokumenter.  

Hvorfor innfører vi eInnsyn?

Vi innfører eInnsyn for å gjøre det lettere å finne frem og søke i politiske dokumenter og postliste. Løsningen skal også vise postlisten med mulighet for søk og innsyn i dokumenter. eInnsyn vil etter hvert erstatte dagens visning av den politiske møtekalenderen og postlisten. 

Etter hvert vil vi også ha fulltekstdokumenter i postlisten. Det betyr at det ikke vil være nødvendig å be om innsyn, i og med at dokumentene blir klikkbare i postlisten.

Les mer om løsningen på eInnsyn.no

Politisk møtekalender ble lansert i slutten av oktober 2022.
Lenke til politisk møtekalender

Postliste ble lansert i midten av november 2022.