Ny svømmehall

Grimstad har behov for nytt svømmeanlegg som erstatter dagens svømmehall og varmtvannsbasseng. Formålet med anlegget er blant annet at alle skolene i kommunen skal ha et basseng å gjennomføre svømmeopplæring i. Varmtvannsbassenget skal brukes som terapibasseng for fysio- og ergoterapibehandling, og til utleie til grupper.  

20. juni 2023

Vedtak i kommunestyret: 
Kommunestyret gir kommunedirektøren mandat til å forberede realisering av svømmehall i Campus-området i nærheten av Universitetet  i Agder og Fagskolen i Agder i form av en konkurranse om kjøp eller leie av svømmehall. Dette erstatter vedtak fra 21.06.2022 knyttet til tomtealternativ for svømmehall i Campusområdet.

Politisk sak på eInnsyn

21. juni 2022

Vedtak kommunestyret: 

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre et snarlig kjøp av parkarealet i Campusområdet i henhold til inngått avtale datert 09.10.2019, i samsvar med innhold i denne saken.

Kommunestyret ber kommunedirektør komme tilbake med en sak med oppdaterte kalkyler for de to alternativene for plassering av svømmehall. 

Politisk sak på eInnsyn