Tjenestekontoret

Tjenestekontoret holder til på I4Helse på universitetsområdet.
Adresse: I4Helse, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Avdelingsleder Nina Gran Høyland
Telefon 90 97 79 11

Tjenestekontorets ansvarsområder

Tjenestekontoret er koordinerende tjeneste for habilitering og rehabilitering og har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Tjenestekontoret gir også veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Tjenestekontoret behandler søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering/innsatsteamet
 • Individuell plan
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand, rengjøring
 • Praktisk bistand, opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Sosialtjenester – tilbud til rusavhengige.
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi - sensoralarm

Søk om helse- og omsorgstjenester

Har du spørsmå?

Tjenestekontoret

Telefon: : 37 25 03 00 (kommunens sentralbord)
Telefontid: alle ukedager kl.  9-11 og 12-14

Adresse: I4Helse, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Avdelingsleder Nina Gran Høyland
Telefon 90 97 79 11