Kommunikasjon, kultur og næring

Konstituert kommunalsjef

Bodil Slettebø
Mobil 99 79 63 60
E-post: bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

Næringssjef

Bodil Slettebø 
Mobil 99 79 63 60 
E-post: bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

Kulturtjenesten

Enhetsleder 
Karin Glomsaker
Mobil 48 25 50 26
E-mail: karin.glomsaker@grimstad.kommune.no

Bibliotek

Enhetsleder 
Brit Østerud 
Telefon 37 25 01 90
E-mail: brit.osterud@grimstad.kommune.no

Frivilligsentralen

Leder 
Natália Hepnerová

Mobil 97 59 15 06
E-post: 
Natalia.Hepnerova@grimstad.kommune.no

Sektoren består av følgende tjenester:

  • Næring
  • Kultur og bibliotek
  • Kommunikasjon (web, kurs, presse)
  • Politisk sekretariat
  • Beredskap og internkontroll
  • Sentralbord og ekspedisjon
  • Frivilligsentral
  • Juridisk 
  • Turistkontor