Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styret i Grimstad Eiendomsutvikling AS

  • Styreleder Jan Willy Føreland
  • Nestleder Line Duesund
  • Styremedlemmer: Marius Hauland Næss, Petter Tobiassen, Hanne Bie-Lorentzen Schultz og Line Duesund Svendsen.

Kontaktperson
Jan Willy Føreland
Mobil 91 19 23 12

Vedtekter og styreinstruks

Strategi

 

Protokoller

2022

2021

2020

2019

2018

2017