Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styret i Grimstad Eiendomsutvikling AS

  • Styreleder Jan Willy Føreland
  • Nestleder Lars Ingeberg
  • Styremedlemmer: , Marius Hauland Næss, Petter Tobiassen, Hanne Bie-Lorentzen Schultz og Line Duesund Svendsen.

Kontaktperson
Arnhild Bråstad
Telefon 918 83 424
E-post: arnhild.brastad@grimstad.kommune.no

Vedtekter og styreinstruks

 

Strategi

 

Protokoller