Spesialpedagogisk enhet

Astrid Glimsdal - enhetsleder
E-post: astrid.glimsdal@grimstad.kommune.no
Telefon: 37 25 03 47
Mobil: 928 11 604

Spesialpedagogisk enhet består av PP-tjenesten og spesialpedagoger for barnehage.

Spesialpedagogisk enhet holder til på rådhuset, Arendalsveien 23, 4878 Grimstad.