Oppvekstsektoren

Kommunalsjef

Anne-Grete Glemming
Mobil: 48 19 45 65
E-post: anne-grete.glemming@grimstad.kommune.no

Assisterende kommunalsjef

Arne Mowatt Haugland
Mobil: 47 33 57 77
E-post: arne.mowatt.haugland@grimstad.kommune.no

Sektoren består av:

Barnehager

Skoler

Kvalifiseringstjenesten

  • Flyktningtjenesten
  • Voksenopplæring

Barn, unge og familie