PP-tjenesten

Astrid Glimsdal - enhetsleder
E-post: astrid.glimsdal@grimstad.kommune.no
Telefon: 37 25 03 47
Mobil: 928 11 604

PP-tjenesten holder til på rådhuset, Arendalsveien 23, 4878 Grimstad.