Stab barnehage og skoleadministrasjon

Leder

Oppvekstsjef Arne Mowatt Haugland
Mobil: 473 35 777 
E-post: Arne.Mowatt.Haugland@grimstad.kommune.no

Rådgiver barnehage
Tove Lyngedal

Telefon: 994 24 268
E-post: tove.lyngedal@grimstad.kommune.no

Rådgiver barnehage
Hilde Storsæter
E-post: Hilde.storsaeter@grimstad.kommune.no
Telefon: 37 25 07 51

Spesialpedagogisk team barnehage
Teamansvarlig: 
Renate Heen
Mobil: 916 95 187

Rådgiver i skoleutvikling
Anette Meling

E-post: Anette.Meling@grimstad.kommune.no
Telefon: 37 25 03 43

Rådgiver i skoleutvikling
Hogne Rydningen
E-post: hogne.rydningen@grimstad.kommune.no

Prosjektleder Helsefremmende barnehager og skoler (HBS)
Eva Carmen Jenssen
E-post: eva.carmen.jenssen@grimstad.kommune.no

Lesepedagog
Elisabeth Hodnebrog
E-post: Valborg.Elisabeth.Hodnebrog@grimstad.kommune.no